Føreropplæring

Føreropplæring hos trafikkskolen

Trafikalt grunnkurs

Trafikalt Grunnkurs gjelder for de som er yngre enn 25 år, og som skal ta førerkort for første gang. Du må være fylt 15 år for å kunne delta på Trafikalt Grunnkurs. 14 skoletimer + 3 timer mørkekjøring.


Grunnleggende opplæring

På dette trinnet skal du lære å bruke bilen kjøreteknisk, og skaffe deg kunnskap bl.a. om bil, økonomisk og miljøvennlig kjøring og føreransvaret.
Etter at du har tatt trafikalt grunnkurs, kan du øvelseskjøre privat og ta kjøretimer. Vi anbefaler deg å starte kjøretrening med personbil fra fylte 16 år. Når du øvelseskjører må det skje med en ledsager som har fylt 25 år og hatt førerkort sammenhengende i 5 år. Bilen må ha merket rød "L" og ha innvendig ekstra speil. For ledsager som ønsker å være med på kjøretime hos BN Trafikkskole, så er det gratis.

           

Trafikal del

På dette trinnet skal du lære å kjøre i variert trafikk, og bli tilnærmet selvstendig. Du lærer bl.a. å kjøre effektivt og behagelig, miljøvennlig og økonomisk, å redusere risikoen for møteulykker og å bli forbikjørt og å kjøre forbi.
I denne delen inngår sikkerhetskurs på bane (glattkjøring).


Avsluttende opplæring

På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter. Du skal bl.a. kunne velge kjørestil med lav risiko, kunne motvirke at det skjer ulykker og være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som sjåfør også etter at du har fått førerkort.


 

 

På trinn 2 og 3 er det avsluttende Trinnvurderingstime. På trinn 2 skal det tekniske være på plass og på trinn 3 skal man kunne kjøre mest mulig selvstendig.